dilmer.ro

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 

În vigoare începând cu data de 20 iunie 2019

 1. CINE SUNTEM

DILMER SERVICE SRL (denumită în continuare „DILMER” sau „noi”) este o societate cu raspundere limitata română, cu sediul în Bucuresti, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 108 ap.4 etaj 1 sector 1, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/3473/2006, cod unic de înregistrare J40/3473/2006.

Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului dilmer.ro (denumit în continuare „website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.

In virtutea calitatii de Operator, DILMER SERVICE S.R.L. va pune la dispozitie prezenta politica de confidentialitate prin care descriem ce tipuri de date colectăm, modul în care le folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă de Informare pentru a înțelege cum prelucrăm datele dumneavoastră personale.

Dacă vreţi să citiţi despre cookie-urile pe care le folosim în site, mergeţi la secţiunea: Politica de Cookies

 

Pentru o mai buna intelegere a prezentei politici, se va avea in vedere semnificatia urmatorilor termeni:

„Date cu Caracter Personal“ înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare/ Procesare“ înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

 

2.CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

 • Atunci când vizitaţi website-ul nostru, prelucrăm următoarele date care vă privesc:
 • informatii despre computerul dvs. si despre vizitele si utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei,
 • informatiile continute in sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteti prin acest site (inclusiv corespondenta cu noi, continutul comunicarii si datele asociate cu comunicarea);
 • Atunci cand apelati la serviciile noastre, datele colectate sunt: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, adresa de domiciliu/corespondenta si dupa caz, informatii financiare privind plata contravalorii serviciilor. De asemenea, in functie de natura documentelor transmise de persoana vizata catre Operator, pot fi prelucrate si date de identificare unica (CNP, serie si numar act de identitate, etc), dar si date care dezvăluie originea rasială sau etnică, convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date referitoare la condamnări penale (caziere), date privind sănătatea si/sau genetice, precum si altele similare, dupa caz.

Mijloacele prin care se face colectarea de date sunt directe, prin plasarea comenzii, resptectiv a cererii de obtinere cotatie de pret sau cerere de prestare servicii, ceea ce din punct de vedere juridic implica incheierea si executarea unui contract.

 

 1. SCOPURILE SI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Website-ul nostru se adresează persoanelor care au cel puţin 18 ani, astfel nu prelucrăm în mod voit date ale copiilor.

Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru.

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului. Datele sunt păstrate timp de un an de la data vizitei.

De asemenea, pagina noastră de internet utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în secţiunea COOKIE-URI. Ca regulă generală, pentru plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcţionalităţii paginii este necesar consimţământul dumneavoastră, pe care vi-l solicităm la intrarea pe site. Opţiunile dumneavoastră privind cookie-urile pot fi modificate oricând, instrucţiuni în acest sens fiind incluse în Politica de cookie-uri (Secţiunea COOKIE-URI).

 

CÂND CUMPĂRAŢI UN PRODUS SAU UN SERVICIU

Atunci când achiziţionaţi produse sau servicii DILMER prin intermediul paginii noastre, prelucrăm unele informaţii în plus.Aceste date sunt furnizate direct de dumneavoastră în cadrul completarii formularului de contact. Reţinem de asemenea şi ora exacta a mesajului (timestamp).

Prelucrăm aceste date pentru (i) a livra produsele şi presta serviciile comandate, (ii ) stabilirea cotatiei de pret, respectiv pentru emiterea ofertei de pret, (iii) identificarea dvs. si mentionarea datelor dvs in documentele contractuale, dar si pentru (iv) comunicarea si gestionarea administrativa a relatiei cu dvs., toate aceste prelucrari fiind intemeiate pe temeiul incheierii si executarii unui contract.

Datele dumneavoastră colectate în acest scop sunt consolidate în cadrul site-ului si sunt retinute o perioada limitata de timp (vedeti mai jos fiecare situatie). 

Totodata, in contextul indeplinirii unor obligatii legale, Operatorul prelucreaza datele dvs. si in scopuri de arhivare, raportare si dupa caz, alte operatiuni similare prevazute de lege.

De asemenea, Operatorul are un interes legitim de prelucrare a datelor si  in scopul imbunatatirii serviciilor si comunicarilor cu clientii, recuperărea eventualelor creanțe si apararea drepturilor si intereselor sale.

Când ne transmiteţi o solicitare sau o reclamaţie în legătură cu drepturile dumneavoastră

După cum este explicat în secţiunea DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ mai jos, aveţi o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă folosiţi formularul online pus la dispoziţie în pagina de contact, sau dacă ne transmiteţi o reclamaţie prin formularul respectiv, vom prelucra numele, adresa de email si continutul solicitării / reclamaţiei, în scopul de a vă răspunde solicitării / reclamaţiei. În măsura în care trebuie să vă identificăm în acest scop, vom prelucra şi datele puse la dispoziţie în acest sens. Aceste date sunt prelucrate în temeiul interesului nostru legitim de a vă pune la dispoziţie un mijloc facil de a ne contacta, precum şi în temeiul obligaţiei legale de a vă identifica şi a vă răspunde la solicitările în legătură cu drepturile dumneavoastră ca persoană vizată.

 

Profilarea pe care o facem despre utilizatorii noştri

La acest moment nu realizăm profilarea utilizatorilor website-ului în funcţie de datele din cookie. Vom folosi însă, în diferite campanii promoţionale, datele cookie pentru personalizarea conţinutului, inclusiv a ofertelor afişate, în funcţie de varsta, sex, dispozitivul folosit, judeţul/oraşul identificat.

 

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră

Ne puteți vizita pagina de internet fără a completa nicio dată personală. Totuși, dacă doriți să comandaţi produsele şi serviciile noastre, este necesar să ne contactati şi să ne puneţi la dispoziţie datele respective. Fără furnizarea datelor nu veţi putea comanda produsele sau serviciile noastre. Am configurat câmpurile obligatorii astfel încât să solicităm volumul minim de informații de care avem nevoie pentru a vă identifica, pentru a vă presta serviciul ori livra produsul, și pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră dacă este necesar. În plus, nu condiționăm achiziţia dumneavoastră de consimțământul dumneavoastră pentru primirea de comunicări de marketing.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. DILMER va respecta drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

   (1.1.a) Dreptul de a vă retrage consimțământul:

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul comunicărilor comerciale, această retragere se poate face din cuprinsul fiecărei comunicări, în plus faţă de modalitatea de contact prevăzută la secţiunea INFORMAȚII DE CONTACT de mai jos.

   (1.1.b) Dreptul la acces: 

Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.

Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara Uniunii Europene și Spaţiului Economic European, dacă ne solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară din afara Uniunii Europene și Spaţiului Economic European.

   (1.1.c) Dreptul la rectificare: 

Aveţi dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale care vă privesc. Aveţi posibilitatea să folosiţi funcţionalităţile contului în acest sens, şi în plus ne puteţi contacta în modalitatea prevăzută la secţiunea INFORMAȚII DE CONTACT de mai jos.

   (1.1.d) Dreptul la restricționare: 

Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau
 • vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.

   (1.1.e) Dreptul la portabilitate: 

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.

Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:

 • vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,
 • ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;
 • datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

   (1.1.f) Dreptul la ștergere: 

Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă:

      (1.1.f.i) Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

      (1.1.f.ii) Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;

      (1.1.f.iii) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

      (1.1.f.iv) Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului.

…cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

   (1.1.g) Dreptul la obiecție: 

Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care:

(i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau

(ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

Vă rugăm să rețineți:

Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de o luna de zile, erioadă care poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea INFORMAȚII DE CONTACT de mai jos.

 1. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE

DACĂ AVEŢI O NEMULŢUMIRE CU PRIVIRE LA MODUL ÎN CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ, AM PREFERA SĂ NE CONTACTAŢI PE NOI DIRECT PENTRU A VĂ PUTEA SOLUŢIONA PROBLEMA. CU TOATE ACESTEA, PUTEŢI CONTACTA AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN WEBSITE-UL LOR (WWW.DATAPROTECTION.RO), SAU LE PUTEŢI SCRIE LA:

NUME:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ADRESĂ:

B-DUL G-RAL. GHEORGHE MAGHERU 28-30, SECTOR 1, COD POȘTAL 010336, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

TELEFONE:

+40.318.059.211 +40.318.059.212

EMAIL:

ANSPDCP@DATAPROTECTION.RO

6.CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile și către terții descrişi mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerinţele legale.

Dezvăluirea datelor către terți

Vom partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi:

(1.1.a) Societăți care ne oferă servicii relevante pentru website, cum ar fi analiză trafic, integrări cu servicii social media, furnizori de servicii de marketing (cum ar fi newslettere), furnizori de publicitate pe site, furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de mentenanţă. O listă a acestora poate fi obţinută la cerere. În ce priveşte societăţile care plasează cookie-uri prin intermediul website-ului, găsiţi aceste informaţii în secţiunea COOKIE-URI.

(1.1.b) Alte entitaţi cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, notarii publici, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

De asemenea, vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți (in cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens): 

(1.1.c) Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;

(1.1.d) în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu în cazul în care DILMER (sau o parte substanţială din bunurile sale) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care datele personale deţinute de DILMER vor constitui unui dintre activele transferate;

(1.1.e) în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;

(1.1.f) pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

 1. INFORMAȚII DE CONTACT

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact ale responsabilului nostru cu protecţia datelor personale:

ÎN ATENŢIA:

DILMER SERVICE SRL

EMAIL:

office@dilmer.ro

ADRESĂ:

Str. Grigore Alexandrescu, Nr.108 ap.4 etaj 1 sector 1, Bucuresti

 1. MODIFICĂRI PRIVITOARE LA POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare. Această notă de informare este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului.